logotype
narty rzeczka narty rzeczka narty rzeczka

Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik to ośrodek narciarski w Rzeczce. Nasz ośrodek oddaje do dyspozycji trzy wyciągi orczykowe, talerzyk, wypożyczalnie i serwis sprzętu narciarskiego oraz szkoły jazdy na nartach i snowboardzie. Nasze stoki są oświetlone, ratrakowane oraz sztucznie dośnieżane.

Kodeks narciarski

Międzynarodowe reguły zachowania się narciarzy - kodeks FIS:

  1. Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
  2. Panowanie nad szybkością. Narciarz może zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
  3. Wybór kierunku jazdy. Znajdujący się na stoku narciarz, który ze względu na lepszą widoczność z góry dysponuje większą możliwością wyboru trasy zjazdu, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
  4. Wyprzedzanie. Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
  5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy. Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszeniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
  6. Zatrzymanie się. Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to tylko jest możliwe.
  7. Podchodzenie. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.
  8. Stosowanie się do znaków narciarskich. Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawianych na trasach.
  9. Wypadki. W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
  10. Stwierdzenie tożsamości. Każda osoba zamieszana w wypadek lub będąca jego świadkiem jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.
free joomla templatesfibre optique
2023  nartyrzeczka.com - Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik